Thông Tin Pháp Lý

Số ĐKKD: 56-01-000036
Đăng ký lần đầu ngày 20/01/2005
Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/06/2020

Mã số thuế: 1700459175
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang
Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe