Gym

Nghỉ dưỡng không đồng nghĩa là bạn phải bỏ thói quen tập thể dục hàng ngày. Hãy rèn luyện cơ thể tại Phòng tập hiện đại của chúng tôi với thiết bị hỗ trợ được trang bị tốt và tạ các hạng. Nước và khăn luôn có sẵn.