Chèo Kayak

Hoạt động thể thao

Chèo thuyền kayak đơn hoặc đôi tại bãi biển của khách sạn Seashells Phú Quốc